Yoshihiro Ishiyama
石山好宏

2016年こそ本を読む! 達人に学ぶ読書術と選書術

週刊AERA 12月28日-2016年1月4日合併号、「2016年こそ本を読む! 達人に学ぶ読書術と選書術」より。

クライアント名 : 株式会社 朝日新聞出版

関連サイト : 株式会社 朝日新聞出版 AERA

OTHER WORKS