Yoshihiro Ishiyama
石山好宏

アプリで世界が変わる

週刊AERA 9月12日号「アプリで世界が変わる」より。

クライアント名 : 株式会社 朝日新聞出版

関連サイト : 株式会社 朝日新聞出版 AERA

OTHER WORKS