Yoshihiro Ishiyama
石山好宏

東京で老いる

週刊AERA 連載「東京で老いる」イラスト。

クライアント名 : 株式会社 朝日新聞出版

関連サイト : 株式会社 朝日新聞出版 AERA

OTHER WORKS