Yoshihiro Ishiyama
石山好宏

ミリオンだろうベイベー

YouTube配信ドラマ「ミリオンだろうベイベー」のポスター(A2)です。デザインも担当しました。

関連サイト : ミリオンだろうベイベー

OTHER WORKS