Kitazumi Yuki
北住ユキ

新聞連載「未踏の老いを生きる」

2019

共同通信配信 「未踏の老いを生きる」全10回の連載

クライアント名 : 共同通信社

  • 新聞連載「未踏の老いを生きる」第9回 老老介護 明日はわが身
  • 新聞連載「未踏の老いを生きる」第8回 ー晩年期をどう過ごす 希望実現する努力をー
  • 新聞連載「未踏の老いを生きる」第10回 晩年をどう生きるか 必要なのは「老い支度」

OTHER WORKS