Toshio Nomura
野村俊夫

永井荷風ひとり暮し

装幀/菊地信義

クライアント名 : 三省堂

OTHER WORKS