Takashi Nemoto
根本 孝

スポーツイラスト

イラストレーター未満。スポーツ臨場感を描きたくて・・・

  • 大相撲

OTHER WORKS