Atsuko Ookubo
大久保厚子

AERA STYLE MAGAZINE VOL.32 AUTUMN 2016

ルシア・ベルリン著 岸本佐知子訳「わたしの騎手」の挿画です

クライアント名 : 株式会社 朝日新聞出版

関連サイト :

OTHER WORKS